KoeData: inzicht in diergezondheid

KoeData geeft elk kwartaal op basis van objectieve data ​inzicht in de diergezondheid op het melkveebedrijf en daarmee in het risico dat er attentiekoeien aanwezig kunnen zijn als bedoeld in de EU-hygiëneverordening 853/2004.

De data worden automatisch verzameld bij gecertificeerde instanties in Nederland en uitgedrukt in elf kengetallen. De elf kengetallen leiden volgens een bepaalde formule tot een puntentotaal; de KoeData-score en een KoeData-status A, B of C. De status A, B of C zegt iets over het risico dat op het melkveebedrijf attentiekoeien kunnen worden aangetroffen. De fysieke controle betreffende attentiekoeien vindt plaats middels KoeAlert.

Monitoring van elf aspecten

Per 1 januari 2020 zijn in KoeData onderstaande kengetallen, normen en punten van toepassing. Ook is vermeld van welke organisatie de data afkomstig zijn.

KoeData kengetallen

(1) Het eerste dode rund per 12 maanden (rollend) telt niet mee in de berekening van de KoeData-score.
(2) Kan ook op basis van leverantiepatroon.

Status diergezondheid

Met de elf kengetallen zijn in totaal maximaal 100 punten te behalen. De weergegeven score is het rollende jaargemiddelde: de gemiddelde score van de laatste vier kwartalen. Het rollend jaargemiddelde resulteert in een KoeData-status A, B of C.

Status diergezondheid

* Indien tijdens KoeAlert blijkt dat er te veel attentiekoeien aanwezig zijn, dan vindt vanuit de zuivelonderneming alsnog aansturing plaats voor een signaalgestuurd bedrijfsbezoek.

Informatie voor melkveehouder

Vier keer per jaar ontvangt u als melkveehouder automatisch een KoeData-score en status. De gemiddelde score van de afgelopen vier kwartalen vormen de KoeData-status A, B of C.

Doordat er automatisch vier keer per jaar een KoeData-score berekend wordt blijft de spreekwoordelijke vinger aan de pols voor wat betreft de ontwikkeling van de diergezondheid op het bedrijf en het risico op de aanwezigheid van attentiekoeien. Bij melkveebedrijven waar geen verhoogd risico bestaat op de aanwezigheid van attentiekoeien is slechts één keer per jaar een fysieke controle nodig in de vorm van KoeAlert. Hiermee kunt aantonen dat u voldoet aan de eisen van de EU-hygiëneverordening 853/2004 met minimale belasting.

Elk melkveebedrijf is zelf verantwoordelijk om jaarlijks (tijdig) een KoeAlert en KoeKompas te laten uitvoeren, ongeacht de KoeData-status.

In het geval van een KoeData-status C ontvangt u van uw zuivelonderneming bericht voor het uitvoeren van een extra KoeAlert in combinatie met een signaalgestuurd bedrijfsbezoek. De termijn hiervoor wordt bepaald door uw zuivelonderneming. Meer informatie hierover vindt u onder KoeAlert.

Informatie voor dierenarts

Ieder melkveebedrijf ontvangt automatisch vier keer per jaar een KoeData-score. De gemiddelde score van de afgelopen vier kwartalen vormen de KoeData-status A, B of C.

Ongeacht de KoeData-status zijn alle melkveebedrijven zelf verantwoordelijk om tijdig een KoeAlert en KoeKompas uit te laten voeren.

In het geval van een KoeData-status C zal het melkveebedrijf een melding krijgen van de zuivelonderneming voor het laten uitvoeren van een extra KoeAlert in combinatie met een signaalgestuurd bedrijfsbezoek. De termijn hiervoor wordt tevens bepaald door de zuivelonderneming. Voor meer informatie, zie KoeAlert en signaalgestuurd bedrijfsbezoek.

Indien de melkveehouder u heeft gemachtigd kunt u de score en status bekijken op www.veeonline.nl