KoeKompas: inzicht in diergezondheid, dierenwelzijn en mogelijke risico’s

KoeKompas is een managementsysteem dat de diergezondheid, het dierenwelzijn en de mogelijke risico’s op het melkveebedrijf in kaart brengt. Het kan daarmee invulling geven aan het wettelijk vereiste bedrijfsgezondheidsplan. KoeKompas laat zien wat goed gaat, waar mogelijke risico’s liggen en wat nog beter kan in de technische bedrijfsvoering.

Jaarlijks vindt op elk melkveebedrijf de KoeKompas-beoordeling plaats door een geborgde dierenarts die de opleiding voor KoeKompas heeft afgerond en geregistreerd staat bij de Stichting Zuivelplatform.

Monitoring van zeven categorieën

De melkveehouder en de dierenarts beoordelen samen zeven categorieën: melken, voeding & water, huisvesting, dierenwelzijn, werkroutines, dierziekte-incidentie en jongvee-opfok. Met behulp van veertig meetpunten (risico-controlepunten), verdeeld over de zeven categorieën, wordt de bedrijfsvoering beoordeeld. De meetpunten worden gescoord op een schaal lopend van 5 (risicoarm) tot 1 (risicovol). Door de punten op de zeven assen met elkaar te verbinden ontstaat een vlak in het spinnenweb. Hoe groter het gekleurde vlak, hoe risicoarmer (beter) de bedrijfsvoering van de veehouder is.

 

Opstellen KoeKompas en persoonlijk advies

KoeKompas wordt opgesteld doordat de veehouder via een webapplicatie een vragenlijst invult en de dierenarts alle onderdelen op de scorelijst scoort en waarnemingen toevoegt. De scorelijst bestaat uit de zeven categorieën, de prestatie-indicatoren per categorie en de management controlepunten per prestatie-indicator. De score ligt tussen één en vijf. Eén staat voor risicovol en vijf voor risicoarm. De veehouder ontvangt als rapportage de figuur van KoeKompas, de scorelijst en een kort verslag met een toelichting op de scores. Op basis daarvan geeft de dierenarts advies waar verbeteringen mogelijk zijn en worden actiepunten benoemd. Vervolgens formuleren veehouder en dierenarts samen de doelen waaraan gewerkt gaat worden. Bij het volgende KoeKompas-bezoek wordt er weer een volledig nieuw rapport opgesteld. Dan worden ook de adviezen en handvatten van de vorige keer geëvalueerd en er worden weer nieuwe actiepunten opgesteld. Zo ontstaat een jaarlijkse verbetercyclus aan de hand van een actuele beoordeling en evaluatie van de melkkwaliteit en de gezondheid en het welzijn van de veestapel.

Bedrijfsgezondheidsplan

Het bedrijfsgezondheidsplan wordt door de dierenarts opgesteld in overleg met de melkveehouder en door beiden ondertekend.

Welzijnsmonitor

Als resultaat van het opstellen van KoeKompas ontvangt de veehouder ook een rapportage van de WelzijnsMonitor. Dit is een meting van het welzijn van de veestapel. Deze monitor is een praktische invulling van de Welfare Quality®-standaard.

 

Noot: Bedrijfsbehandelplan moet nog apart worden opgesteld met dierenarts.