Borging
diergezondheid,
dierenwelzijn en
voedselveiligheid

Objectieve data diergezondheid

Elk kwartaal inzicht in diergezondheid

Herkennen Attentiekoeien

Borging leveren melk van gezonde koeien

Management-
systeem

Inzicht in stand van zaken en mogelijke risico’s

KoeMonitor: integraal borgingssysteem voor de melkveehouderij

KoeMonitor is een systematiek waarmee melkveehouders en producenten van zuivelproducten aantoonbaar kunnen maken dat de eisen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid van melk in de melkveehouderij worden nageleefd en dat uitsluitend melk van gezonde koeien wordt verwerkt tot levensmiddelen. KoeMonitor bestaat uit de onderdelen:

  • KoeData
  • KoeAlert
  • KoeKompas


Alle onderdelen in KoeMonitor hebben een eigen functie en hangen onderling met elkaar samen.

Toelichting KoeMonitor

Blijf op de hoogte over ontwikkelingen in KoeMonitor

U vindt op deze website informatie over KoeMonitor. Onder het menu Documenten staat een overzicht van documenten speciaal voor melkveehouders en dierenartsen.

Melkveehouders worden via hun zuivelonderneming op de hoogte gehouden over ontwikkelingen in KoeMonitor. Voor dierenartsen wordt periodiek een nieuwsbrief opgesteld. Dierenartsen kunnen zich hiervoor aanmelden via:

Nieuwsbrief KoeMonitor Dierenarts

In het kort

KoeData

Elk kwartaal inzicht in de diergezondheid

KoeData-score (geautomatiseerd) op basis van de ontwikkeling van 11 kengetallen.

KoeAlert

Herkennen van attentiekoeien

En borgt dat alleen melk van gezonde koeien wordt geleverd aan en verwerkt door een levensmiddelenbedrijf.

KoeKompas

Managementsysteem

Managementsysteem dat de diergezondheid, het dierenwelzijn en de mogelijke risico's op het melkveebedrijf in kaart brengt. Het kan daarmee invulling geven aan het wettelijk vereiste bedrijfsgezondheidsplan.