Documenten

U vindt hier een overzicht van documenten voor melkveehouders en dierenartsen.
Heeft u vragen of opmerkingen hierover? Neem dan contact op met ZuivelNL: info@zuivelnl.org.

KoeMonitor Nieuwsbrief Dierenartsen - 31 januari 2024

KoeMonitor Nieuwsbrief Dierenartsen - 24 maart 2023

KoeMonitor Nieuwsbrief Dierenartsen - 13 september 2022

KoeMonitor Nieuwsbrief Dierenartsen - 9 maart 2021

KoeMonitor Nieuwsbrief Dierenartsen - 17 december 2020

KoeMonitor Nieuwsbrief Dierenartsen - 26 augustus 2020

Herkennen attentiekoien

KoeAlert vastlegging beoordeling attentiekoeien door dierenarts

KoeAlert toelichting vastlegging beoordeling

KoeAlert categorieën toelichting

Signaalgestuurd bedrijfsbezoek formulier

Gebruikersinstructie KoeAlert-applicatie melkveehouder

Gebruikersinstructie KoeAlert-applictaie dierenarts

Privacyverklaring zuivelNL/KoemOnitor 01072020

Veelgestelde vragen

 

KoeMonitor is een systematiek om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid in de melkveehouderij te borgen. Met KoeMonitor kunnen melkveehouders en producenten van zuivelproducten aantoonbaar maken dat de eisen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid van melk in de melkveehouderij worden nageleefd en dat uitsluitend melk van gezonde koeien wordt verwerkt tot levensmiddelen.

KoeMonitor is ontwikkeld door LTO, NMV en NZO. ZuivelNL stelt KoeMonitor beschikbaar aan zuivelondernemingen en melkveehouders.

 

Met KoeMonitor kan de melkveehouder aantonen dat hij/zij voldoet aan de wet- en regelgeving op gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Daarnaast maakt KoeMonitor de borging van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid op het melkveebedrijf inzichtelijker en efficiënter, omdat de overlap tussen de bestaande instrumenten verdwijnt. KoeMonitor bestaat uit:

 

De afzonderlijke onderdelen hebben elk een eigen functie maar vormen een samenhangend geheel.

 

Deelname hangt van de leveringsvoorwaarden van de zuivelonderneming. Als een melkveehouder levert aan een zuivelonderneming die KoeMonitor toepast, zal KoeMonitor voor de melkveehouder gelden.

 

In KoeMonitor krijgt elk melkveebedrijf minimaal 2 keer per jaar bezoek van de dierenarts. Eenmaal om de jaarlijkse KoeAlert-beoordeling uit te voeren (zodat de veehouder kan aantonen dat hij/zij alleen melk van gezonde koeien levert aan de zuivelonderneming, zoals de EU-hygiëneverordening 853/2004 eist) en eenmaal om een KoeKompas uit te laten voeren. Het hangt van de bedrijfssituatie af of de dierenarts in het kader van KoeMonitor vaker op het bedrijf moet komen.

 

KoeMonitor wordt voortdurend doorontwikkeld en zal dus nooit af zijn. Overheden, toezichthouders en afnemers van zuivelproducten stellen steeds weer nieuwe eisen aan voedingsproducten en aan de manier waarop die worden gemaakt. Om ook in de toekomst zuivelproducten te kunnen blijven leveren, willen we een efficiënt en flexibel systeem waarmee we kunnen inspelen op veranderende eisen.

 

KoeMonitor kan onderdeel zijn van het kwaliteitssysteem van een zuivelonderneming. De zuivelonderneming heeft met de melkveehouder geregeld hoe met de privacy van data wordt omgegaan. Een melkveehouder kan bij zijn zuivelonderneming navragen hoe dit is geregeld.