Privacy

ZuivelNL zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. ZuivelNL bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. ZuivelNL zal de door u verstrekte gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen.